Polish Polish

Naturalny sok jabłkowy

100% NATURY

ŻYCIE w harmonii z naturą...

Play
Sad Sandomierski

Dajemy Ci czystą naturę...

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe NR 1/06/2020 z dnia 14.06.2020

Zamówienie nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria.

Zapytanie ofertowe NR 1/06/2020 z dnia 14.06.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00.001/19.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.06. 2020 r. do godz. 15:00.

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_nr_1062020_z_dn_14062020.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_do_zapytania_ofertowego_nr_1062020.docx

Załącznik_nr_2_Szczegwy_opis_koncepcji__do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_3_Harmonogram_rzeczowo-_finansowy_do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_4_Wykaz_dowiadczenia_do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_5_Wykaz_zasobw_technicznych_do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_6_Wykaz_kadry_do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_7_owiadczenie_o_spenianiu_warunkw_udziau_w_postpowaniu_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_8_Owiadczenie_o_braku_powiza_kapitaowych_lub_osobowych__do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_9_Owiadczenie__o_znajdowaniu_si_w_sytuacji_ekonomicznej_i_finansowej_umoliwiajcej_wykonanie_zamwienia_do_zapytania_ofertowego_1062020.docx

Załącznik_nr_10_Karta_oceny_zoonych_ofert_do_zapytania_ofertowego_nr_1062020.docx

ONI JUŻ WIEDZĄ
DLACZEGO TAKI DOBRY
BO WYTŁOCZONY
TUŻ PRZED ROZLEWEM
Slider

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Nasze produkty znajdziecie w sieciach handlowych...

© 2020 Sad Sandomierski Sp. z o.o.